سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
آنکه در گشاده رویی برای جز نزدیکانش زیاده روی کند، حکیم نیست . [امام علی علیه السلام]

وب نوشت های کودک فهیم

ضرورت ایجاد سازوکار برای تعیین مرجعیتپس از اعلام نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص عدم صلاحیت آقای صانعی برای مرجعیت، یکی از فضلای اهل قلم حوزه، با ارسال مقاله حاضر به ضرورت تعیین سازوکاری جدید برای تعیین مرجعیت و مراجع و معرفی آنها به مردم پرداخته و بر اهمیت تشکیل هیئت و نهادی از علمای مبرز برای رسیدگی به مسئله انتخاب مراجع تاکید کرده است که اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.اجتهاد، توانایی یا سلامت روحی و ایمانی


ملکه اجتهاد، توانایی انسان برای درک رخدادها و استنباط حکم خاص از عمومات و کلیات کتاب و سنت معتبر است. چنین توانایی هرچند که یک ارزش و اعتبار علمی برای شخص می باشد، ولی به معنای سلامت روحی و ایمانی نیست، زیرا دانش اکتسابی است که حتی یک فرد بی دین نیز می تواند آن را به دست آورد؛ زیرا هر انسان سالم و تیزهوشی می تواند در یک فرآیند آموزشی، خود را چنان پرورش دهد تا به این ملکه دست یافته و توانایی اجتهاد را به دست آورد.

اما مرجعیت همانند قضاوت و حکومت، منصبی رسمی است که افزون بر اجتهاد به عنوان یک شرط لازم، نیازمند ویژگی ها و خصوصیات دیگری است، براین اساس می توان گفت که اجتهاد شرط لازم مرجعیت است ولی شرط کافی نیست؛ زیرا آن چه شخصی را به عنوان مرجع قرار می دهد، شروط لازم دیگری است که می توان گفت که از نظر تفکر شیعی و اسلامی یک اصل می باشد.::: سه شنبه 88/10/22::: ساعت 9:46 صبح