سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شاهان، حاکم بر مردم اند و دانشمندان، حاکم بر شاهان . [امام صادق علیه السلام]

وب نوشت های کودک فهیم

جایگاه پدر و مادر در آیات و روایات

کسانی که حق والدین را ادا نکنند باید در همین دنیا از کیفر و مجازات عمل خود بهراسند. بسیاری از مردم در زندگی با مشکلاتی مواجه می شوند که ارتباط تنگاتنگی با رفتارهای نادرست خودشان دارد. از این رو خداوند درباره کسانی که یاد خدا را فراموش می کنند، از وضعیت سخت زندگانی آنان به عنوان آثار رفتارشان سخن می گوید. به این معنا که رفتار خودمان در همین دنیا به شکل آثار و پیامدها به خودمان بازمی گردد.

خداوند در آیاتی چند بر نیکی به پدر و مادر تاکید کرده است که از آن جمله می توان به آیه 13 سوره اسراء اشاره کرد که در آن فرمان داده که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید و اگر یکی از آنان یا هر دو به پیری رسیدند، به آنان اف مگوئید و با آنان تندی مکنید و با ایشان سخنی ملایم و نرم بگوئید.

پیامبر(ص) می فرماید: هر که بامدادان، پدر و مادرش یا یکی از آن دو از او راضی و خشنود باشند، درهای بهشت به رویش گشوده می شود؛ هر که شامگاهان، پدر و مادرش یا یکی از آن دو از او خشمگین باشند، درهای دوزخ به رویش باز می گردد.(انوار الهدایه، ص 107)

آن حضرت می فرماید: نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادر عبادت خداست. (بحارالانوار، ج74، ص 84)

درباره بازتاب اعمال انسان در دنیا امام صادق(ع) می فرماید: به پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند. (امالی الصدوق، ص 238 و کافی، ج5 ص 554)

پیامبر(ص) نیز خشنودی خدا را در خشنودی پدر و مادر و خشمش را در خشم ایشان می داند (بحارالانوار، ج 74، ص 80) و امام صادق(ع) آسان شدن سختی های مرگ را در صله رحم و ارتباط با خویشاوندان و نیکی به پدر و مادر دانسته و می فرماید: اگر کسی این گونه باشد سختی های مرگ بر او آسان می شود و در زندگی هرگز دچار تنگدستی نمی شود. (همان، ص 81)
::: جمعه 88/10/25::: ساعت 12:47 صبح