سفارش تبلیغ
صبا ویژن
همنشینی با حکیمان، زندگی بخش خردها و درمان جانهاست . [امام علی علیه السلام]

وب نوشت های کودک فهیم

در مقاله حاضر نویسنده با استناد به برخی آموزه های قرآنی و اصل تبری در اسلام، درباره ضرورت وجود شفافیت میان مواضع مؤمنان و غیرمؤمنان و دشمنان دین، و تأکید فراوان قرآن بر این مهم سخن گفته است که اینک با هم آن را از نظر می گذرانیم.

مخالفان جامعه

در هر جامعه ای اشخاصی یافت می شوند که با نظام اجتماعی و سیاسی موجود برخورد دارند و به عنوان فعالان سیاسی به مخالفت با آن می پردازند، هر چه جامعه بازتر باشد و قدرت سیاسی و یا سنت های اجتماعی، اجازه مخالفت را به شکل مدنی به شهروندان خود بدهد، این امکان وجود دارد که مخالفان با نظام سیاسی یا نظام اجتماعی به طور علنی به مخالفت برخیزند و به شکل روشن دیدگاه ها و نگرش های خود را بیان کنند. از آن سو هر چه قدرت سیاسی و یا سنت های اجتماعی، قوی تر باشد، مخالفت ها به لایه های دیگر می خزد و به شکل زیرزمینی خود را بروز می دهد. این شکل، بسیار خطرناک می باشد؛ زیرا رفتارهای واقعی افراد مخالف، شناخته نمی شود و برنامه ها و شیوه های آنان برای مبارزه با آن چه مخالف نگرش و دیدگاه های آنان است مخفی می ماند. از این رو، جامعه همواره با خطرهائی رو به روست که به صورت انفجاری آن را تهدید می کند و یا عوامل مشروعیت بخشی و جامعه پذیری نسل های آینده را با تهدید ناپیدا و نهان درونی خود دچار آسیب های سخت می نماید.

هر جامعه هم چنین دشمنان بیرونی دارد که می کوشند بر منابع ثروت انسانی و یا مادی آن دست یابند و به عنوان جامعه رقیب تلاش می کنند تا دست کم عوامل تهدید را از خود دور سازند از این رو، به طور طبیعی برخی از مخالفان داخلی در جوامع بسته، تلاشی را آغاز خواهند کرد تا با ارتباط با بیگانگان، خود را در موقعیت برتری قرار داده و مخالفت های خویش را به شکلی در جامعه گسترش داده و نظام سیاسی و اجتماعی موجود را در راستای اهداف و برنامه های خود تغییر یا دست کم تحت تأثیر قرار دهند.

در اصطلاحات دینی از گروه هایی که در جامعه رقیب، تحت فشار هستند و نمی توانند عقاید و اندیشه های خویش را ابراز کنند، به اهل تقیه یاد می کنند. تقیه کنندگان کسانی هستند که در جامعه رقیب (ممکن است دینی هم باشد) به سر می برند ولی نمی توانند به سادگی مخالفت خود را با نظام اجتماعی و سیاسی بیان کنند. چنان که کسانی که در داخل نظام زندگی می کنند و مخالفان پنهان نظام سیاسی و اجتماعی هستند به عنوان اهل نفاق یاد می شوند.
نویسنده: خلیل منصوری::: شنبه 88/10/19::: ساعت 5:28 عصر